सोन्याच्या कर्जावरील व्याजदर १६ टक्क्यांनी स्वस्त.

सोन्याच्या कर्जावरील व्याजदर १६ टक्क्यांनी स्वस्त.